Omsträngning – hur du själv kan stränga om ditt badmintonrack

De flesta badmintonracketen levereras, som du redan säkert vet, med strängar färdigt installerade, och detta är ju enkelt och bra. Men så småningom när en spelare blir mer och mer avancerad i sitt spel, börjar han eller hon fundera på valet av sena och vilken grad av hårdhet på strängningen (strängningstryck) som är bäst för den personliga spelstilen och tekniken. Badmintonspelare vet att strängningen påverkar rackets egenskaper i allra högsta grad, och man ska definitivt inte vänta med att stränga om sin racket tills en sena har gått sönder, utan det är viktigt att ditt racket strängas om med jämna mellanrum för att du ska kunna spela så bra som möjligt.

Strängningsservice eller gör-det-själv?

%d0%b0%d0%b276Man kan naturligtvis lämna in sitt racket till en strängningsservice, och många spelare väljer att göra detta. Men som nackdel kan nämnas att detta inte alltid kan göras medan du väntar. Kan du lämna in din racket och vara utan den i några dagar? En vecka? Kom också ihåg att omsträngningsservice inte är gratis. Vanligtvis måste du betala minst 200 kronor per omsträngning.

Andra saker du bör tänka på innan du använder strängningsservice

  • Får du den sena installerad som du själv vill ha? Har strängningsservicen denna sena i lager?
  • Får du önskat tryck på strängningen eller köper du grisen i säcken?
  • Är personen som utför omsträngningen bra på sitt jobb? Det finns många rapporter på dåligt strängade racketar från stora svenska butiker och klubbar.
  • En dåligt utförd strängning kan till och med göra så att rackettillverkarens garanti inte gäller längre.

Köpa strängningsmaskin

Om man vill börja utföra omsträngning själv, är det vanligast att man gör det med hjälp av en strängningsmaskin. Det finns både golvmodeller och bordsmodeller. En bordsmodell räcker till för de flesta att börja med. När man köper en maskin kan det ibland följa med en tång, avbitare, en syl och andra verktyg som behövs för omsträngning. Ett exempel på ett verktyg som det kan löna sig att köpa är en pluggtång – detta verktyg underlättar mycket vid byte av pluggar. Kontrollera alltså vilka verktyg som följer med maskinen.

Ska maskinen ha två fästpunkter eller sex? En maskin med tvåpunktsfäste är snabbare att använda än en maskin med sex fästpunkter, men innebär en högre risk, eftersom rackets ram bara stöds av två fästpunkter. Detta gör att det är lättare att ramen förvrängs när man använder en maskin med tvåpunktsfäste.

Oavsett vilken typ av maskin du bestämmer dig för att köpa, rekommenderar vi att du inte övar omsträngning med ditt nyaste och dyraste rack. Olyckor händer så lätt i början, så ha ett billigt övningsrack att öva på i början.

Titta på denna YouTube-spellista för att lära dig mer om hur en strängningsmaskin fungerar. Pär Sjölin demonstrerar och funderar lite på frågor kring omsträngning av badmintonrack:

Här är en annan video med instruktioner på engelska som visar hur en omsträngning går till med en maskin med 6-punktsfäste:

Omsträngning för hand

Man kan också stränga om sitt rack utan maskin, men det är inte så vanligt. Utan maskin blir strängningstrycket lågt och senan blir ojämnt spänd över ramen. Så även om du bestämmer dig för att du vill göra omsträngningen för hand, behöver du ändå en maskin för att få senan spänd.

Man börjar med att trä senan genom det vänstra hålet närmast skaftet, och drar senan lodrätt uppåt genom hålet mittemot. Sedan arbetar man sig hål för hål åt höger över ramen på detta sätt. När man når sektionen där hålen blir tätare, lämnar man vartannat hål tomt. Det finns olika strängningsmönster man kan använda, och i början får man räkna med att öva mycket tills man blir bättre.